• Edukacja

    Poszerzamy tematykę o tematy szkolne!

    W polskim systemie edukacyjnym ocena dopuszczająca, oznaczana jako 2, jest najniższą oceną...
    ٥ يوليو ٢٠٢٤
    System oceniania to kluczowy element każdej edukacji, pozwalający uczniom i nauczycielom...