Powrót do strony

Lekarz rezydent - ile zarabia?

· Ile

Od lipca, rezydenci pracujący w dziedzinach priorytetowych medycyny, takich jak anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, choroby wewnętrzne itp., otrzymają wynagrodzenie w wysokości 8308 zł na pierwszych dwóch latach, a po kolejnych latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł. W przypadku pozostałych specjalizacji, stawka wyniesie 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie wzrośnie do 7779 zł.

Ile zarabia lekarz rezydent - specjalizacje

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, datowany na 19 czerwca, właśnie wszedł w fazę konsultacji i ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, obowiązując od 1 lipca 2023 r. Zaproponowane zmiany uwzględniają nowe dziedziny priorytetowe, takie jak:

Anestezjologia i intensywna terapia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

Chirurgia onkologiczna

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

Geriatria

Hematologia

Kardiologia dziecięca

Medycyna paliatywna

Medycyna ratunkowa

Medycyna rodzinna

Neonatologia

Neurologia

Neurologia dziecięca

Onkologia i hematologia dziecięca

Onkologia kliniczna

Patomorfologia

Pediatria

Psychiatria

Psychiatria dzieci i młodzieży

Radioterapia onkologiczna

Stomatologia dziecięca

Ile zarabia lekarz rezydent - dentyści

Dokument przewiduje również, że lekarze dentyści specjalizujący się w ortodoncji przed lipcem 2020 r. zachowają prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego ustalonego dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie priorytetowej.

Ile zarabia lekarz rezydent - informacje

Wysokość stawek została obliczona zgodnie z ustawą o ustalaniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych. Mnożnik 1,19, stosowany dla lekarzy bez specjalizacji, oraz średnia krajowa pensja za 2022 r. (6346,15 zł) dały stawkę 7552 zł.

Dodatkowo, w zależności od roku odbywania specjalizacji i dziedziny medycyny, stosuje się różne mnożniki, od 1,0 do 1,2 dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających rezydenturę w dziedzinie medycyny niepriorytetowej i priorytetowej.